Produktion

         

Kvalitet kräver skickliga hantverkare

Saddler jobbar med allt från storskaliga fabriker med egna garverier till små familjeföretag med specialistkompetens inom ett specifikt område. Många av våra relationer sträcker sig långt tillbaka - i några fall är vi inne på andra generationen. Grunden till ett samarbete är alltid den enskilda leverantörens förmåga att möta våra högt ställda krav på hantverksskicklighet. Men genom medvetna val kan vi också bidra till rättvisa arbetsförhållanden och minskad miljöpåverkan. För oss är det en självklarhet att ha ständig dialog med våra leverantörer för att tillsammans, på plats, utveckla metoder som bidrar till högre kvalitet och en ännu mer hållbar produktion.